Fibres végétales

Fibres végétales
Bénarès
Sols textiles

Bénarès

Moquette en jonc de mer tissée
Jonc de mer tissé - 100% jonc de mer
Moquette en jonc de mer tissée
Bhoutan
Sols textiles

Bhoutan

Moquette en jonc de mer tissée
Jonc de mer tissé fin 4x4 - 100% jonc de mer
Moquette en jonc de mer tissée
Madura
Sols textiles

Madura

Moquette en jonc de mer tissée
Jonc de mer panama tissé fin - 100% jonc de mer
Moquette en jonc de mer tissée
Patna
Sols textiles

Patna

Moquette en jonc de mer tissée
Jonc de mer chevron tissé fin - 100% jonc de mer
Moquette en jonc de mer tissée
Laos
Sols textiles

Laos

Moquette en jonc de mer tissée
Jonc de mer tissé - 100% jonc de mer
Moquette en jonc de mer tissée
Jodpur
Sols textiles

Jodpur

Moquette en jonc de mer tissée
Jonc de mer chevron tissé fin - 100% jonc de mer
Moquette en jonc de mer tissée