Menu
Nos showrooms

UDIWOOD Massif Chêne

UDIWOOD Massif Chêne
Gamme colorée
 • Chêne PR BIS brossé vernis mat
  5555 01
  9x40 à 120
  5554 01
  12x60 à 180
 • Chêne PR BIS huilé aspect bois brut
  5749 01
  12x60 à 180
 • Chêne rustique brossé vernis mat
  5751 01
  12x60 à 180
 • Chêne brut
  5750 01
  12x60 à 180
 • Chêne rustique vernis mat
  5748 01
  9x40 à 120